Strækfilm – film til palletering af paller

Til at beskytte produkter under fragt, bruges strækfilm som en folie rundt om produktet. Et af det klassiske eksempler på brug af strækfilm, er når paller skal wrappes. Her kan man enten vha. en hånddispenser eller en palleomviklingsmaskine, få wrappet en strækfilmsfolie rundt om produktet.

Strækfilm sørger for at beskytte mod alt fra frugt, støv, skidt og lignende. Det gør både at produktet kommer pænere frem, men også at det er i bedre stand, fordi der ikke har kunne komme små partikler ned i produkterne.

Udover det beskyttelse mod miljø og eksterne omgivelser, så beskytter det også imod tyveri. Hvis en palle står helt åben uden nogen form for beskyttelse, er det nemt at stjæle fra pallen. Hvis der derimod er en beskyttelse rundt om i form af en strækfilm, så er det godt beskyttet.

Hvordan ved man om der er tale om en god strækfilm?

Desværre, så er det ikke alle folier som der er lige gode. De produkter vi forhandler er nøje udvalgt, og er af høj kvalitet. Et godt trick du alligevel kan benytte hvis du skal undersøge om en strækfilm er god, er følgende:

 • Tag en kuglepen
 • Stik kuglepennen ned i folien. Pres gerne til, uden at mase
 • Tag kuglepennen væk

Hvis der er hul i folien, så er det er en meget dårlig beskyttelse. Derudover kan man se om der er en misfarvning i folien. Er det tilfældet, er kvaliteten ikke særligt høj.

Bassinfolie – folie til anlægning af bassin

Skal der i haven anlægges et havebassin, så er det billigt at bruge bassinfolie, og det er hurtigt til at komme i gang. På den måde kan man alt vandet holdt inde i folien, som så sørger for vandet ikke løber ud.

Når man anlægger et bassin eller en kunstig sø, så er det meget vigtigt at fokusere på kvaliteten af bassinfolien. Konsekvensen af at vælge en dårlig folie, som der senere går hul i, kan være en meget dyr omgang. Det er derfor vigtigt at den folie man vælger både er:

 • Slidstærk: Så folien kan modstå den slid der både er ved anlæggelsen, og det slid der kommer i årene efter
 • Resistent overfor kemikalier
 • Modstandsdygtig overfor UV-lys: UV kan ødelægge de fleste materialer, og det kan det bestemt også med folie. Det er derfor vigtigt at finde en folie som er modstandsdygtig, så der ikke kommer hul i folien efter nogle år pga. UV-lyset

Fordele ved at bruge bassinfolie

Den store fordel ved at bruge bassinfolie, er fleksibilitet og økonomi. Når man anlægger et bassin/sø, så kan folien formes præcis som man ønsker. Hermed kan både dybde, bredde og form være som man ønsker, uden at man skal kæmpe med svære kanter der er nærmest umulige at redde.

Et eksempel på det modsatte af bassinfolie, kunne være en konstruktion der mures op, ligesom ved swimming pools. Her er fordelen at der ikke kommer hul i kanten, men til gengæld er det en meget dyr løsning, og meget lidt fleksibel.

Sådan anlægges bassinfolie til et havebassin

For at hjælpe på ved med at anlægge et havebassin, har vi her lavet en guide til at komme i gang.

1. Skridt: Nu skal der graves! Du har besluttet dig for form, udseende og hvad du vil have i bassinet, og nu skal det fysisk hårde arbejde til at starte. Start med at grave et dybt hul, og tag udgangspunkt herfra. Skal der placeres planter, så sørg for de er 15-25 centimeter brede. Den generelle højde i bassinet skal være minimum 10 centimeter.

2. Skridt: Bassinfolie er desværre en anelse skrøbeligt, også selvom man køber kvalitetsfolie. Sørg derfor for at fjerne alt der kan skade folien nedefra: Sten, rødder, grene, efterladenskaber osv. Sørg for at der primært er jord forneden, og det er så plant som muligt.

3. Skridt: Læg folien ud, så den lidt netop passer i forhold til underlaget. Placer nogle tunge sten i kanterne, så folien ikke falder ned.

4. Skridt: Vandtid! Du kan starte med at hælde vand ned i midten af bassinet, og fortsætte indtil bassinet er fyldt op.

Papkasser – find billige papkasser til forsendelse

Når der i dag skal sendes pakker, så er papkasser den beskyttelse der normalt bruges. Produktet placeres nede i papkassen, som så tapes fast, og derefter sendes. Papkasser er simple at bruge, de er billige og de er miljøvenlige.

Her ser du hele vores udvalg af papkasser, som dækker over mange forskellige typer:

Historien bag papkassen

Selvom papkassen i dag nok er en ting de fleste tager for tiden, så har den ikke altid eksisteret. Det var først da behovet for at sende pakker kom, at produktet blev udviklet. Dette skete i 1817, hvor den første kommercielle papkasse var produceret.

Det er vigtigt at notere: ”Den første kommercielle”. Før 1817 har der formegentlig været lavet lignende kasser, men det har ikke været i et kommercielt øjemed. Pap har været brugt siden slutningen af 16-hundrede tallet, og siden da, har der formegentlig være private brug af det.

Da den første kommercielle papkasse blev opfundet, var produktet dog ikke særligt smart. I dag kender vi den preskårede papkasse, som bl.a. kan foldes sammen. Det blev først opfundet i 1890, af skotten Robert Gair. Her var flade dele lavet i store mængder, som så blev foldet ind til papkasser.

Denne teknologi blev først brug af Kellogg Company, som vi i dag kender som en cornflakes producent.

Genbrug af papkasser

De fleste typer af pap kan genbruges, og især de papkasser som der normalt bruges til forsendelse kan genbruges. Det som der ikke kan genbruges, er dem som er blevet lamineret, vokset eller behandlet for forskellige ting.

Emballage – find forskellige typer af emballageprodukter

Til at opbevare, indpakke og beskytte produkter, bruges emballage. Emballage er et produkt, som bruges til netop dette. Der findes mange forskellige typer af emballage: Papkasser, æsker, trækasser, metaldåser osv.

Emballage findes i alle mulige forskellige typer og former. Der tages altid udgangspunkt i det enkelte produkt, som der så emballeres.

Populære typer af emballage

 • Papkasser: Til at sende produkter er papkasser af forskellig form den mest populære emballage. Det skyldes at det er en billig måde at indpakke produkter, som samtidig beskytter produktet godt. Man kan få alt fra normale papkasser, til paprør af forskellige form opbevaringskasser osv.
 • Æsker
 • Etiketter

Hvorfor emballeres produkter?

Der er mange grunde til at produkter emballeres. Her listes en række af dem:

 • Fysisk beskyttelse: Ved at emballere produkter, så beskyttes produkter. På den måde kan der undgås problemer medvibrationer, temperatur, mekaniske chok osv.
 • Beskyttelse for gennemtrængning: Ved emballage kan produkterne beskyttes mod f.eks. regn og støv
 • Marketing: Ved at emballere produkter på en bestemt måde, kan man også få det til at sælge bedre. Det er især tilfældet hvis produktet står i en fysisk butik, hvor emballagen skal fange kundernes opmærksomhed
 • Til at informere: F.eks. på madvarer er der labels på emballagen, der fortæller kunden om energiindholdet og ingredienser
 • Sammensætning af produkter: Til at samle mange enheder af samme produkt. Hvis man f.eks. køber en slikpose, så er der en masse små enheder som der er beskyttet af slikposen

Transportbånd og rullebaner

Transportbånd bruges til transport af alt der ønskes at transporteres interne på samme matrikel. Transportbånd bruges i alt fra landbrug til industri, og supermarkedernes kassebånd. Fordelen ved et transportbånd er at gør masseproduktion lettede da fjerner behovet for at mennesker eller enkelte maskiner skal flytte varerne. Transportbånd er som regel faststående, det betyder at transportbånd for det meste kun benyttes steder hvor der er en vis volume af varer der der skal flyttes.

Hovedsageligt findes der to klasser af transportbånd.

 • Masse transportbånd
 • Ting transportbånd

Masse transportbånd
Masse transportbånd transporterer elementer som korn, kul, jord, småsten osv. Bruges for det meste i industri og landbrug og for det meste udendørs.

Ting transportbånd
Ting transportbånd bruges til at transporterer ting, som kasser, varer, produkt dele osv. Vi kender det alle fra supermarkedets kasse bånd. I industrien bruges transportbåndene blandt andet til masseproduktion da transportbåndene nemt transporterer produktdele fra et produktionsled til et andet. Ting transportbånd bruges for det meste indendørs.

Limpistol – find limpistoler her

En limpistol er en pistol formet anordning, der gør det nemt at doserer lim og placere det de ønskede steder. Limpistolen fungerer ved at man lader pistolen med solide limstænger og når man trykker på aftrækkeren bliver limet varmet op til smeltepunktet og skubbet ud af pistolens disse.

En af fordelene ved en limpistol er hastigheden hvor med limen størkner. Hvor “almindelig” lim kan tage minutter at størkne tager ofte kun sekunder for limpistolens lim. En anden fordel er at noget “almindelig” lim indeholder en stor del organisk opløsningsmiddel der både kan være giftigt og brandfarligt.

Almindelig lim mister ofte volume under tørringsprocessen, det gør lim fra limpistoler ikke. Derfor kan limpistoler også bruges til at tætne med.

Man opdeler limpistoler i høj temperatur og lav temperatur. Nogle pistoler kan indstilles til både høj og lav temperatur. Høj temperatur lim giver et stærkere bånd til materialet det limer. I visse tilfælde tålet materialet dog ikke de høje temperaturer, derfor ønskes der at bruges lav temperatur pistoler.

Nyere udvikling i limpistoler giver muligheden for at spraye limen ud over en flade ved hjælp af trykluft.

Typer af limpistoler
Når man taler om limpistoler, skelner man imellem typerne ved at kigge på den temperatur som der benyttes. Der er lav-temperatur og høj-temperatur (varme smelting). Man skelner imellem disse 2 når man omtaler temperaturen. Som så meget andet, så er limpistolen som opererer i lav-temperatur god til nogle ting, hvorimod høj-temperatur limpistolen er god til andre ting.

Limpistolen med den lave temperatur opererer omkring 120 grader. Denne type af limpistol er gode til at arbejde med materialer hvor man ikke ønsker en høj temperatur. Hvis man f.eks. ønsker at arbejde med stof eller blonder, så kan man ikke bruge en høj temperatur, da det simpelthen ville ødelægger stoffet.
En anden stor fordel ved at bruge denne type af limpistoler, er sandsynligheden for skader. Der er rigtig mange som kommer til skade med limpistoler, og hvis man arbejder med en høj temperatur, kan det blive til nogle slemme skader der kan give ar. Hvis man f.eks. arbejder med nogle materialer sammen med børn, så er det en meget stor fordel at vælge en lav temperatur, for at sikre sig ingen kommer meget galt afsted.

Høj-temperatur limpistoler opererer omkring 190 grader, og sørger for de stærke bindinger. Derudover er den god til at fylde huller i ting, netop pga. varmen. Derudover kan man bruge høj-temperatur limpistolen til at arbejde i skummateriale, som en erstatning for de normale værktøjer hertil.

Udover disse temperaturer, så findes der også en mere kølig limpistol, som er bestemt beregnet til endnu mere skrøbelige materialer, og som er ekstra børnevenlige. Denne type af limpistoler går kun op til 80 grader, som sikrer at sandsynligheden for skader nedsænkes væsentligt.

Hvordan virker en limpistol
En limpistol er ret simpel. Der er en limstift som er et fast materiale, sat fast i limpistolen. Denne er mast ned i maskinen, så den sidder fast. Når en bruger så trykker på aftrækkeren, så vil der begynde at komme varme ude i enden.

Denne varme vil så langsomt begynde at smelte enden af limstiften, som gør at den flydende lim begynder at komme ud af limpistolen.

Inde i limpistolen er der altså et varmelegeme, som varmes op fordi den er tilsat en stikkontakt.

Jo længere tid limpistolen er tilsat stikkontakten, og brugeren samtidig holder aftrækkeren inde, jo varmere vil pistolen også blive. Det er den udfordring som mange billige limpistoler har, hvor den nærmest bliver umulig at bruge efter lidt tid, medmindre man lige slukker den igen.

Sådan bruger man en limpistol
Selvom en limpistol egentlig er meget simpel af natur, så har vi har en lille guide, til hvordan man kan bruge dem:

 1. Kig på limpistolen, og se om der er nogle revner på den. Det er en vigtig procedure hver gang, fordi en ødelagt limpistol kan ende med at du får lim ud på dine fingre. Ikke nok med det gør sindssygt ond, så kan det også give mere eller mindre permanente skader. Et lille tjek som tager under 10 sekunder, kan sørge for det ikke sker
 2. Indsæt stikket ind i stikkontakten
 3. Sæt limpistolen på en sikker overflade, og sørg et at placere et stykke papir under den. Lad den stå i i 30-60 sekunder indtil limpistolen er varmet lidt op
 4. Indsæt en limstift bag i pistolen. Vent indtil den også er varmet op, og begynd at hold aftrækkeren lidt ind
 5. Efter limstiften har været indsat i nogle minutter, tryk på aftrækkeren for at se om limen er varm nok til at komme ud af pistolen
 6. Så er du klar! Find de ting hvem du ville arbejde med, og begynd at arbejde. Placer enden af limpistolen på dit produkt, og tryk på aftrækkeren.

Så er du klar til at gå i gang. Så er der kun at sige: God arbejdslyst og pas på dine fingre.

Hvor hurtigt tører limen fra en limpistol?
I modsætning til mange typer af lim, hvor der kan gå op til flere timer før det er tørt, så er limpistoler generelt set meget hurtige.

Når man har påført limen på et materiale, så går der omkring 15-30 sekunder, også er limen tør. Der er dog den undtagelse at hvis man fylder meget lim på samme område, så kan der gå lidt længere tid før det er helt størknet.

Den lim man bruger størkner igen ved en bestemt temperatur, og det er også derfor at limen opbevares som en fysisk stift, som der har fast form. Når limpistolen varmer limen op, smelter det, og når limen så er kommet ud af dysen, så vil temperaturen hurtigt faldt, og dermed størkne igen.

Typer af limstifter
Når man køber limstifter til limpistoler, så skal man også være opmærksom på hvilken type man køber. Heldigvis er det ret simpelt: Man skal kigge på dimensionerne.

De forskellige limpistoler har forskellige dimensioner, og man skal her sikre sig at dimensionerne stemmer overnes.

Hvad bruges limpistoler til?
Der er en lang række ting som limpistoler kan bruges til. Normalt er der mange som bruger dem til at “sætte ting sammen”. I det man kan se det som en glorificeret limstift, så er der mange af de samme behov, som en limpistol også kan løse.

Alligevel har vi her lavet en liste af ting som den kan bruges til:

 • Til at lukke korrugerede kasser
 • Sammensætning af forskellige dele i industrien
 • Mindre håndværk i hjemmet, samt praktiske problemer der kan løses med limpistolen
 • Anbringe dele eller ledninger i elektroniske produkter
 • Sikre placeringen af bestemte dele, så de ikke kan rives af
 • Reparation af bøger

Listen kan selvfølgelig nemt udvides, og der er ingen tvivl om at lim er et produkt som der kan bruges både i privaten og i industrien.

Limens og limpistolens historie
De første historiske fund af lim, går helt tilbage til 4.000 år f. kr. Her blev lerpotter repareret med træsaft, såsom harpiks. I det antikke Grækenland brugte man også en form for klæbemidler i deres håndværk. Man har også fundet antikke opskrifter for at lave nogle særlige typer af lim.

Det var først i 1750 det første patent blev taget. Denne første lim var lavet fra fisk, men blev ingen stor succes. Derefter blev der taget patenter på lim baseret på alt fra gummi, knogler fra dyr, mælkeprotein og lignende.

Den lim vi kender i dag var først rigtig på vej i 1940’erne. På et laboratorium blev der ud fra et plastikprodukt opfundet en “superlim”, som dog blev afvist fordi det holdte for godt sammen.

I 1958 var man kommet så langt med produktet, at man havde fået det til at virke rigtig godt, og samtidig indså man også at der faktisk kunne være et marked for dette produkt. Det blev markedsført som superlim.

Hvor langt limpistolen strækker tilbage er ikke helt til at vide. Spørgsmålet er også: Hvordan defineres en limpistol? Allerede tilbage i 1940’erne blev der leget med tanken om at få det ind i en form for pistolformet konstruktion, som kunne bruges til at få limen ud. Men den lignede ikke hvad vi havde i dag.

I 1954 Blev den første industrielle limpistol opfundet, og den blev kaldt “Polygun”. Den blev opfundet af George Schultz. Han solgte sin virksomhed til 3M i 1973, som i dag stadigvæk sælger produktet. Der er ingen patenter som beviser at det var George Schultz som egentlig opfandt limpistolen som vi kender den i dag, men der er alment accepteret og kendt.

Gode råd når man bruger en limpistol
Når man arbejder med limpistoler, så er det et kendt problem at den bliver beskidt. Efter noget tid kan limen sidde fast i dysen, og det kan være svært at bruge selve limpistolen.

Derfor kommer der her 5 tips for at undgå flest mulige problemer:

 • Sørg for at købe en limpistol af en vis kvalitet. Bare at købe den billigste limpistol er en dårlig ide, fordi den også bliver sværere at holde ren.
 • Læs (eller skim) manualen der følger med produktet. Her vil der ofte være specifikke råd til hvordan du holder den ren.
 • Hold dysen ren. Altid. Når du er færdig med at bruge limpistolen, så kan du tage noget sølvpapir og fjerne limresterne. Hvis man lader limen sidde på, så kan man nemt skade limpistolen
 • Hold resten af limpistolen ren. Der kan nemt komme til at sidde lim overalt på limpistolen, og det er en god ide at få fjernet det så hurtigt som muligt. Når limen først er størknet, så kan det være svært at få det væk.
  Selvom limpistolen er beregnet til at holde til den varme lim, så er det alligevel vigtigt at sikre sig der ikke kommer revnet i skroget på limpistolen, da en ødelagt limpistol kan resulterede i du får varm lim på dig under brug
 • Sørg for at limpistolen er opbevaret et sikkert sted, hvor der ikke er brændbare ting omkring den, just in case der skulle gå noget galt. Sørg også for at tage den ud af stikkontakten

Børn og limpistomer

Selvom det er meget oplagt at lade børn lege med limpistoler, så skal man passe rasende på. Limpistoler ER farlige, og hvis man ikke passer på, så kan de komme meget galt afsted.

Der er mange eksempler på både voksne og børn som kommer galt afsted. Det skyldes at limen opererer ved en meget høj temperatur, samtidig men at de billige limpistoler ikke er særligt kraftige. Det er nemt for limen at løbe, og dermed kan ramme en hånd eller andet, som kan gøre rigtig ondt.

Når man derfor gerne vil give børn lov til at lege / arbejde med limpistoler, så er der nogle forholdsregler man er nødt til at tage sig:

 • Sørg for at de ikke arbejder med høj-temperatur limpistoler. Sandsynligheden for at det går galt er til stede, og derfor er det smart at minimere konsekvensen af et uheld. Ved at undgå den høje temperatur, så er skaden formindsket meget. Hvis muligt, find en limpistol som kun går op til 80 grader, som netop er beregnet til børn
 • Altid, og vi mener altid, sørg for at brug limpistolen SAMMEN med barnet. Barnet må ikke sidde alene med limpistolen, fordi det så kan gå galt
 • Sørg for at placere ledningen på en sådan måde at barnet ikke kan falde over den, og dermed tabe limpistolen

Krympemaskiner -find maskine, krympepistol og krympetunnel

Krympemaskiner bruges til at samle løse genstande i en plastik ompakning.

Krympemaskiner fungerer ved at pakke vare i folie og krympemaskinen varmer foliet op så foliet slutter tæt om varerne.

Til krympning af folie findes der flere alternativer:

 • Krympemaskiner
 • Krympetunneller
 • Krympepistoler

Krympemaskine
Krympemaskiner består hovedsageligt af et krympekammer, der krymper folie med varme og vakuum samt en svejser til at skære folien til og lukker det.

Krympetunnel
Krympetuneller har samme egenskaber som krympemaskiner, men benyttes til større produkter. Krympetuneller har et bånd der transporterer produkterne gennem maskinen.

Krympepistoler
En krympepistol er en kraftig varmeblæser, der krymper folie, der er omviklet produkter. Krympepistoler er prisbillige og fylder lidt, og er den rigtige løsning i tilfælde hvor man kun har få produkter eller meget store produkter der ikke kan komme igennem en krympetunnel.